องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม ยินดีต้อนรับ โทร 044-100260


: : ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนข่า หมู่6 
: : เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
: : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางน้ำล้น ผ่านวังตอตั้งบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 
: : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1บ้านม่วง 
 

                                       
 


สร้างด้วย Padlet
Visitors: 60,497