ประกาศประชาสัมพันธ์

 
                          
 
 
 
 
 
                                                                     : : ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
                                                                     : : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)
                                                                     : : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
                                                                     : : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ถุงดำ)  
                                                                     : : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง                                                                                      ท้องถิ่นชย.ถ.36-023 สายแยกทางหลวงหมายเลข ชย.6017-ภูตะเภา บ้านโนนสาทร หมู่ 5 ตำบลกุดยม ด้วยวิธีประกวด                                                                            ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                                                                         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                                                    : :  ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
                                                                    : : ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563                                                                                            : : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.36-023 สายแยกทาง                                                                             หลวงหมายเลข ชย.6017-ภูตะเภา บ้านโนนสาทร หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                                                                    : : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)
                                                                       - เอกสารหมายเลข 1            - เอกสารหมายเลข 2         - เอกสารหมายเลข 3 
                                                                       - เอกสารหมายเลข 4            - เอกสารหมายเลข 5
Visitors: 119,599