ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

สถิติให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

สถิติให้บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สถิติให้บริการประชาชน เดือน มกราคม พ.ศ.2566

สถิติให้บริการประชาชน เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

สถิติให้บริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

สถิติให้บริการประชาชน เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานสรุปสถิติการขอน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองคลัง

กองช่าง

สำนักปลัด

Visitors: 222,783