กิจการสภา

 

 

 

: : เชิญประชุมสภาสมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1

: : เชิญประชุมสภาสมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1

: : เชิญประชุมสภาสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1

: : รายงานการประชุมสถา 6 ส.ค.2562                                            เชิญประชุมสภาสมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1

: : รายงานการประชุมสภา 26 มิ.ย.2562                                          เชิญประชุมสภาสมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1

: : รายงานการประชุมสภา 30 เม.ย.2562                                         เชิญประชุมสภาสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1

: : รายงานการประชุมสภา 28 ก.พ.2562                                        

: : รายงานการประชุมสภา 3 ส.ค. 2561  

 :: รายงานการประชุมสภา10 ก.ค. 2561      

:: รายงานการประชุมสภา12 มี.ค. 2561                                    

:: รายงานการประชุมสภา15 ส.ค. 2561

:: รายงานการประชุมสภา16 ม.ค. 2561

:: รายงานการประชุมสภา17 ก.ย. 2561

:: รายงานการประชุมสภา22 ม.ค. 2561

:: รายงานการประชุมสภา23 ก.ค. 2561

:: รายงานการประชุมสภา26 ก.พ.2561

:: รายงานการประชุมสภา28 ก.พ.2561

Visitors: 200,817